Kikoti nam deel aan de PapaPaya workshop, georganiseerd door Koor en Stem Vlaams-Brabant